Mustafa KARAHAN
Mustafa KARAHAN
Gezip görmeyi, yeni yerler keşfetmeyi seven zat-ı muhterem.